شرکت فکور انرژی صنعت برق

طراح،مشاور،ناظر ومجری پروژه های صنعت برق  

تلفن    :          32357791-071

دورنگار:          89781814-021

موبایل :        0062-311-0939

واحد  عمران 

واحد مهندسی عمران با ایجاد شش گروه تخصصی جهت انجام خدمات طراحی ، مشاوره و نظارت بر پروژه های متنوع عمرانی بویژه در بخش ساختمانی پستهای فشار قوی و فوق توزیع خطوط انتقال نیرو نیروگاهها و طراحی سازه های صنعتی چهار چوب اصلی این نوع خدمات را در جنوب کشور به وجود آورد.

گروه های تخصصی :

-     گروه سازه و معماری

-     گروه مهندسی نظارت و کنترل پروژه

-     گروه نقشه برداری و GIS

-     گروه مهندسی آب و محیط زیست

-     گروه ژئوتکنیک و راه و ترابری

-     گروه برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران

این معاونت از بدو تأسیس با انجام ده ها پروژه طراحی و نظارتی و رتبه بندی در رشته های طراحی ساختمانهای مسکونی ، تجاری ، نقشه برداری زمینی ، توانایی انجام پروژه های مختلف عمرانی را دارد..