شرکت فکور انرژی صنعت برق

طراح،مشاور،ناظر ومجری پروژه های صنعت برق  

تلفن    :          32357791-071

دورنگار:          89781814-021

موبایل :        0062-311-0939

 

واحد شبکه‌های  توزیع

 واحد مهندسی توزیع نیرو با هدف ارائه خدمات مشاوره، طراحی و نظارت در پروژه های توزیع تشکیل شده و با بهره‌گیری از تجربیات و دانش فنی پرسنل مجرب و همکاری و رهنمودهای اساتید دانشگاه آماده ارائه خدمات مهندسی در کلیه زمینه های مرتبط با بخش توزیع میباشد.

این معاونت شامل گروههای تخصصی زیر می باشد:

-          مشاوره در توزیع

-          طراحی شبکه های توزیع

-          نظارت بر شبکه های توزیع

-          مکانیزاسیون و اتوماسیون شبکه های توزیع

-          مطالعات سیستم و بازرسی توان الکتریکی

-          مدیریت انرژی (کنترل و هوشمند سازی مصرف انرژی)