شرکت فکور انرژی صنعت برق

طراح،مشاور،ناظر ومجری پروژه های صنعت برق  

تلفن    :          32357791-071

دورنگار:          89781814-021

موبایل :        0062-311-0939

واحد پستهای فشار قوی

واحد مهندسی پستهای فشار قوی با هدف ارائه کیفیت برتر در زمینه خدمات مهندسی پستهای فشار قوی و استفاده از کادر فنی شایسته و کارآمد همراه با تکنولوژی روز دنیا به توسعه و آبادانی کشور می اندیشد و در این راستا خدمات ذیل را به مشتریان خود ارائه میدهد:

 طراحی :

-      خدمات مهندسی و طراحی پستهای فشار قوی

-      خدمات مهندسی و طراحی در بخش تخصصی عمران پستهای فشار قوی

-      طراحی سیستم تله متری ، اسکادا و دیسپاچینگ

-      خدمات مهندسی  و نظارت بر اصلاح و بهینه سازی پستهای فشار قوی

-      مشاوره ، طراحی و نظارت بر پروژه های برق و ابزار دقیق صنایع نفت پتروشیمی

-      ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه بازرسی و خرید تجهیزات پستهای فشار قوی و عمران پستهای فشار قوی

-      مشاوره در طرحهای کنترل کیفیت تجهیزات فشار قوی

   نظارت :

-      نظارت بر اجرای طرح های مرتبط با صنعت برق و انرژی

-      نظارت و بازرسی بر انبارها و خرید تجهیزات بر اساس استاندارد و تایپ تست

-      نظارت بر بهره برداری از پستهای انتقال و سایر تأسیسات صنعتی

-      نظارت بر نحوه برداشت اطلاعات ، تحلیل ، محاسبات و طرح های سازماندهی و کاهش تلفات شبکه

-      نظارت بر نحوه اجرای پروژه های اتوماسیون