شرکت فکور انرژی صنعت برق

طراح،مشاور،ناظر ومجری پروژه های صنعت برق  

تلفن    :          32357791-071

دورنگار:          89781814-021

موبایل :        0062-311-0939

واحد  تولید  و نیروگاه

واحد مهندسی تولید با یاری جستن از نیروهای جوان و متخصص و بهره گرفتن از تجربه کارشناسان مجرب، آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی و نظارت همگام با پیشرفت دانش روز در این بخش می‌باشد. خدمات واحد مهندسی تولید را می‌توان در قالبهای کلی زیر بیان نمود:

1.              فن آورى طراحى و بهينه سازى نيروگاهها

2.              انجام مطالعات لازم در زمينه اشكالات عمده نيروگاهها و ارائه راه حل هاى بهينه

3.              خدمات مهندسی و طراحی سیستمهای مانیتورینگ واحدهای نیروگاهی

4.              خدمات مهندسی و طراحی سیستمهای اعلام و اطفاء حریق واحدهای نیروگاهی

5.              ارائه خدمات مربوط به فن آوريهاى نوين توليد برق

6.              ارائه خدمات مشاوره فن آورى مورد نياز صنعت برق در زمينه اجراى پروژه‌هاى نيروگاهى

7.              ارائه خدمات نظارت بر بهره برداری واحدهای نیروگاهی (مکانیک، برق، ابزار دقیق، و شیمیائی)

8.              خدمات مهندسی، طراحی، و نظارت بر اصلاح تأسیسات واحدهای نیروگاهی

9.              همكارى در مشاوره جهت استقرار سيستم مديريت زيست محيطى (ISO 14000)

10.          بررسى و مطالعه همه جانبه و نظارت در مورد عملكرد فرايندهای مختلف شیمیائی و زیست محیطی نيروگاههاى موجود در رابطه با انتشار آلاينده ها به محيط (تئورى و عملى)

11.          فن‌ آورى در زمينه‌ سيستمهاى‌ نظارت‌، كنترل‌ و کسب‌ اطلاعات‌ شبكه‌ (اسكادا)

12.          فن‌ آورى‌ پيرامون‌ پايانه ‌هاى‌ دوردست‌ (RTU)‌ و سيستم‌هاى DCS(Distributed Control System)